top of page
< Back

Mali a'r Llongddrylliad

Malachy Doyle

Tra bo Mali allan yn pysgota gyda'i thad, mae'n clywed rhywun yn gweiddi am help. Mae gwraig a'i phlant mewn hen gwch bregus sydd mewn perygl o ddymchwel, ac mae Mali a'i thad yn helpu'r teulu i'r lan ac yn rhoi bwyd a gwely iddyn nhw am y nos. Mae'r dieithriaid yn chwilio am gartref newydd mewn lle diogel, ac mae Mali yn benderfynol o'u helpu. Cyfieithiad Cymraeg.

Characteristic:

Race

Tags:

bottom of page